55% av Stockholmarna vill förbjuda tiggeri Nyheter

55% av Stockholmarna vill förbjuda tiggeri

tiggare-stockholm

Fler Stockholmare vill nu införa ett förbud mot tiggeri i Sverige, enligt en nya undersökning utförd av Ipsos!
För ett år sedan ville 32% av Stockholmarna ha ett förbud mot tiggeriet i Sverige.
När man nu ett år senare har gjort nya intervjuer – nu digitalt istället för telefonintervjuer – har man fått fram en nya siffra som säger att hela 55% av Stockholmarna idag är emot tiggeriet och skulle vilja ha ett förbud emot det.

David Ahlin som är Ipsos analyschef tror att den nya intervjumetoden kan ha påverkat resultatet då han tror att de intervjuade kan ha gett ett mer ärligt svar när det har kunnat vara mer anonyma i en sådan här känslig fråga.

Han menar också att även att opinionen kan ha svängt i takt med att opinionen bland ledande politiker delvis har börjat att svänga.

DN skriver att detta nya resultat ligger mer i linje med hur övriga landet som helhet har svarat på i undersökningar om tiggeriet.

Källa: DN