Debatt: När tycker du man räknas som svensk? Debatt Etik

Debatt: När tycker du man räknas som svensk?

när är jag svensk

Jag är själv adopterad från Polen och har alltid undrat vad folk räknar som svensk.

Vad tycker du krävs för att man ska kunna räknas som svensk? Har det att göra med i hur många generationer bak din familj har befunnit sig i Sverige, eller har det att göra med hur man beter sig och vilka traditioner man har?

Formellt (i lagens mening) är man svensk så fort man har svenskt medborgarskap, men vad tycker du?

När tycker du man räknas som svensk?