Debatt: Självklart existerar lönegapet mellan könen Debatt Samhälle

Debatt: Självklart existerar lönegapet mellan könen

men_and_women_handle_risk_differently

Jag blir så trött på att höra att det egentligen inte finns någon löneskillnad för samma jobb mellan män och kvinnor!

Får som feminist dagligen höra i olika diskussioner att löneskillnaden bara beror på att män och kvinnor har olika jobb, men tittar man på samma arbetskategorier ser man fortfarande denna skillnad! Och varför är det egentligen så att kvinnodominerande jobb generellt har lägre lön? Vi bidrar väl precis lika mycket till samhället? Titta t.ex. på gruppen undersköterskor som med över 90% domineras av kvinnor, varför får vi mindre betalt än exempelvis snickare som domineras av över 90% män. Är det egentligen inte viktigare att rädda liv än?

Köp direkt från fabriken, största och billigaste prylbutiken på nätet

Hur kommer det sig att det finns fler personer med namnet Johan i bolagstopparna, än vad det finns kvinnor i samma urvalsgrupp? Jag säger: kvotera in! Förändra! Nu!

Det här beror inte på att att kvinnor har lägre utbildning eller sämre kompetens, snarare tvärt om. De senaste decennierna har fler kvinnor skaffat sig en högre och bättre utbildning än vad män har gjort. Och det finns faktiskt flera studier som visar på att en jämn fördelning av kvinnor och män i styrelser gör styrelsen mer produktiv – men varför händer inget då? This is a mans world – det är sorgligt, men sant! Varje dag blir jag deprimerad av den värld vi lever i.

Tror ni mig inte? Vill ni se mer fakta? Kolla då på denna publikation från statistiska centralbyrån. Läs gärna hela lathunden, men granska framförallt sidan 73!

Lönegapet existerar och det beror på männens nedvärderande syn på kvinnor!

Författare: Frida K, 26

Existerar jämställdhet när det kommer till löner?