Nyheter: Mer hjälp till spelmissbrukare Inrikes Nyheter Nyheter

Nyheter: Mer hjälp till spelmissbrukare

spelmissbruk slots maskin

Regeringen föreslår att kommunerna ges större ansvar för att försöka ge mer vård och bättre förutsättningar till de som har ett spelmissbruk. Missbruket med spel bör likställas med annat missbruk, och de som är drabbade ska få bättre vård.

Folkhälsominister Gabriel Wikström säger att ”Vi ser att spelmissbruk fortsatt är ett stort problem som behöver jämställas med annan missbruksproblematik. Därför behöver vi skärpa upp lagstiftningen så att socialnämnderna får ett ansvar för att också jobba mot spelmissbruk”

Han vill att lagändringen ska börja träda i kraft redan  1 januari 2018.

Källa: Omni

Känner du någon som du misstänker ha ett spelmissbruk?