Tycker du BBC går för långt?

Tycker du BBC går för långt?

Tycker du BBC går för långt när det driver på detta viset?